Národní dotace na pořízení lesní techniky / snížení emisí / nezemědělskou činnost

  1. kolo PRV (duben – květen)

37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3

– titul bude zaměřen na pořízení strojů pro snižování emisí (rozmetadla na hnůj, rozmetadla minerálních hnojiv, kejdovače – také samochodné), zapravení do půdy (aplikátory, zapravovač kejdy botkový, zapravovač kejdy radličkový/diskový, injektory) a v omezené míře také systémy precizního zemědělství (NIR, plodinové senzory…) – dotace 50%

– dále je možné čerpat dotaci na vybudování jímek a hnojišť – dotace 60%

– v neposlední řadě je možné čerpat dotaci na výstavbu koncových skladů digestátu a fugátu u BPS, instalace pro akumulaci bioplynu – dotace 45%

               Pozn. nakladače nejsou v této dotaci způsobilé

 

45.73 – Investice do nezemědělských činností

               – titul je zaměřen na vybudování zázemí pro diverzifikaci příjmů – např. autoservis, truhlárna, stavební činnost apod.

               – nejčastější investice: nakladače/manipulátory na stavební činnost, autoservis či opravna zemědělských strojů a další.

               – POZOR žádat nemohou velké podniky

               – Dotace 25 – 60% dle velikosti podniku a regionu

 

35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství

               – titul je zaměřen na pořízení strojů a technologií pro práci v lese

               – nejčastěji se jedná o štípací automaty, vyvážečky apod.

               – dotace 50%